Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Абитуриентите сами плащат здравните си вноски след завършване на училище, но преди това трябва да подадат осигурителна декларация образец 7. Това е необходимо, тъй като учениците завършват средното си образование до края на юни на текущата година, а започват следването си във висше училище през септември или октомври.
За периода от завършването на средно образование до записването им като студенти, те не са осигурени за сметка на бюджета, защото не попадат в нито една от двете категории – студенти или ученици.
За този период бъдещите студенти трябва да подадат до 25 август в НАП по постоянен адрес декларация образец 7 и да внесат здравноосигурителните си вноски.
Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват ако не са внесени повече от три дължими месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn