„Автомагистрали Хемус” ще ремонтира пътя Панагюрски колонии-Манзул

„Автомагистрали Хемус” АД спечели обявената от Община Панагюрище обществена поръчка  за извършване на ремонт на общински път „Панагюрски колонии – местност „МАНЗУЛ” от км. 0+000 до км. 7+660,78 – подучастък от км. 3+740 до км. 4+060”. Това реши на свое заседание, провело се на 2 август комисия, назначена със заповед на кмета на община Панагюрище. Подадените оферти бяха две.

Прогнозната стойност на обществената поръчка беше 45 833.33 лева без ДДС. Избраната фирма е предложила най-ниската цена и най-краткия срок за изпълнение на поръчката. Съществуващият път е с асфалтова настилка от около 4 см асфалтобетон и е в много лошо състояние, като настилката частично е с по-добра трошенокаменна основа, но с много надлъжни пукнатини и дупки и частично с основа от неподходящ материал, което е причина за нейната деформация.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn