Ако общината е закъсала финансово, кметът трябва да уведоми общински съвет

Глоби в размер от 500 до 2000 лева, ако кмет не уведоми общинския съвет, че общината се намира във финансово затруднение предвиждат промени в Закона за публичните финанси, публикувани за обществено обсъждане.
Ако общината е закъсала, кметът трябва да предложи на местния парламент да бъде открита процедура за финансово оздравяване, предвиждат промените в закона.
Бюджетите на общини, които са влезли в процедура за финансово оздравяване, ще се съгласуват с Министерството на финансите. Сред критериите, по които ще се определя дали общината е закъсала финансово е ако към края на годината има задължения за разходи по бюджета, които надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или ангажименти за разходи по бюджета над 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
Друго условие е наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината да надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината или бюджетното салдо по бюджета на общината през последните три години е отрицателна величина за всяка една от трите години.
Общините с финансови затруднения може да бъдат подпомогнати от държавата с временен безлихвен заем. Общинските съвети ще са отговорни и за оздравителните планове. Периодът, в който ще се изпълнява оздравителната процедура, пък се предвижда да се определи след задължително обществено обсъждане.
В оздравителните планове задължително трябва да се включи и план за погасяване на просрочените задължения.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn