Актуализираха обектите в Инвестиционната програма на град Панагюрище

В Общинска администрация се проведе работна среща относно актуализация на основния и резервния списък с обекти, включени в Инвестиционната програма на град Панагюрище, във връзка с обявената процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и получени указания от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Община Панагюрище е конкретен бенефициент по тази приоритетна ос и има заделен финансов ресурс в размер на 14 963 364.92лв. От месец август миналата година са започнати срещи относно обектите, които да се включат в основния и резервния списък в Инвестиционната програма. Последната среща се състоя през месец декември 2015 година. Одобрени бяха обектите, които бяха включени в Инвестиционната програма.

В приоритет „Енергийна ефективност”, в основния списък е включена сградата на Общинска администрация. В приоритет „Градска среда” – улици от зоната с преобладаващ социален характер и зона на публични функции с висока обществена значимост. В група дейности „Социална инфраструктура” е включен проект „Център за работа с деца на улицата“, като за целта се реконструира част от сградата на ОДЗ „Звънче”. В приоритет „Образователна инфраструктура” попадат ЦДГ „Първи юни”, ОДЗ „Райна Княгиня” – централна сграда и филиал, ЦДГ „Пролет”, ОДЗ „Звънче” и ОДК. Като резервни проекти са включени сградата РУ-Панагюрище и РСПБЗН- Панагюрище в приоритет „Енергийна ефективност” и в приоритет „Градска среда” – благоустрояване на междублокови пространства на ул. „Делчо Спасов”, ЖК „ОЕ 1” и прилежащи площи към ДЦВХУ „Дъга” и ДЦВХУ „Св. св. Козма и Дамян”.
Според получените в Община Панагюрище указания за актуализация на включените обекти се налага промяна в обектите, включени в Инвестиционната програма обаче. На работната среща бяха направени следните предложения:
В основния списък на мястото на ул. „Хаджи Димитър” да бъдат включени улиците „Искрьо Мачев”, „Орчо Войвода”, „Петър Горанов” и „Делчо Уливеров”.
На мястото на ОДК, който според Управляващия орган не е образователна институция, да бъде включени прилежащите площи на ОУ „Проф. Марин Дринов” , ОУ „20 април” и СОУ „Нешо Бончев”.
„За да усвоим средствата по най-ефективния начин и да спазим указанията, се наложи да се преориентираме бързо и да включим в списъка следващите по приоритет образователни институции на територията на град Панагюрище”, подчерта заместник-кметът Галина Матанова и допълни, че в училищата ще бъдат благоустроени дворните пространства.
По отношение актуализацията на резервния списък бяха направени следните предложения:
На мястото на прилежащи площи към ДЦВХУ „Дъга” и ДЦВХУ „Св. св. Козма и Дамян”, които според указанията не са обекти с обществена значимост, а се ползват само от потребителите на социалните услуги, е включен градският парк.
Срокът за внасяне на новите предложения е 21.03.2016г. При одобрение на Инвестиционната програма до 30.05.2016г. трябва да бъдат подготвени проектни предложения на стойност 7.5 млн.лв.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn