Актуализираха състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет-Панагюрище

Със свое решение от 18 август местният парламент актуализира състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет – Панагюрище. Председател на комисията е Христо Калоянов, председател на Общински съвет-Панагюрище, заместник-председател – Донка Шопова, общински съветник, секретар  – Донка Чамова, началник отдел „АПИО“ в Общинска администрация и членове Димитър Дудов, инспектор ДПС към РУ-Панагюрище, Антоанета Хаджийска, инспектор – сектор „Пробация”, Областна служба „Изпълнение на наказанията” – Пазарджик, Пенка Попчева, инспектор „Пробация”на затвора в Пазарджик, Пенка Узунова, началник отдел „Социална закрила” към дирекция „Социално подпомагане”-Панагюрище, Петя Гандурова – дирекция „Бюро по труда”-Панагюрище и Мария Калпакова, секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни -Панагюрище, която бе включена в състава на Наблюдателната комисия по предложение на общинския съветник Филип Калбуров.

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn