Анкетно проучване сред родителите как да се подобри образованието на децата

Мнението на родителите за качеството на образователните услуги и цялостната дейност на детската градина или училището ще е част от задължителните елементи в процеса на самооценяване на всяка образователна институция. Всяко една образователна институция редовно ще трябва да провежда анкетно проучване сред родителите. Това е записано в утвърдената  от министъра на образованието и науката в оставка Меглена Кунева Наредба за управлението на качеството в институциите. Наредбата е публикувана на сайта на МОН в рубриката „Нормативни актове“, която е и поредният държавен образователен стандарт към новия училищен закон. Самооценяването ще се извършва на всеки две години от работна група от представители на институцията, а участници в процеса са още учениците, учителите, директорът и другите педагогически специалисти. Наредбата дава възможност и за анкети сред учениците, съобразени с възрастта им, като част от оценката за дейността на училището или детската градина. Работната група ще оценява управлението на институцията по отношение на ефективното управление на ресурсите, лидерството, планирането и взаимодействието на всички заинтересовани страни. Ще бъде оценяван и образователният процес, като ще се следи за индивидуалния напредък на всяко дете, подкрепата за децата със специални образователни потребности и дали училището осигурява превенция срещу ранното отпадане на децата. Докладът от самооценяването ще включва освен заключения и предложения за мерки за подобряване работата на институцията.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn