„Асарел-Медет“АД: Дейността на фирмата няма въздействие върху реките Медетска и Тополница

Във връзка със засиления медиен и обществен интерес към състоянието на реките Медетска и Тополница, от „Асарел-Медет“АД припомнят следните факти:

През 1992 г , когато предприятието „Асарел-Медет“ е било все още собственост на държавата, историите на находище „Асарел“ и находище „Медет“ тръгват по различен път с министерско постановление. Фирмата ни е запазила името „Асарел-Медет“, но дейността ни касае единствено находище „Асарел“. Производството ни няма въздействие върху състоянието на реките Медетска и Тополница, нямаме задължение за изграждане или поддръжка на съоръжения по тяхното поречие. В подкрепа на това са данните от изготвения към 2009 г. от Министерството на околната среда и водите Доклад за състоянието на повърхностните, подземните и отпадъчните води във водосбора на р. Тополница, който сочи източниците на замърсяване и сред тях не е нашето акционерно дружество „Асарел-Медет“ АД”.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn