„Асарел-Медет“ АД гр. Панагюрище продава употребявано оборудване

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД

гр. Панагюрище

ПРОДАВА СЛЕДНОТО УПОТРЕБЯВАНО ОБОРУДВАНЕ:

 

 

№ по ред

Марка / Вид оборудване ДРН Година на въвеждане в експлоат. Пробег, км Мин. цена

в лв. без ДДС

1. Автомобил LAND ROVER DEFENDER PA3005BH 2012 131 062 2 200
2. Автомобил LAND ROVER DEFENDER PA3016BР 2013 191 806 3 060
3. Автомобил LAND ROVER DEFENDER PA3167BH 2013 144 074 2 200
4. Автомобил LAND ROVER DEFENDER PA3189BP 2015 188 520 3 240
5. Автомобил LAND ROVER DEFENDER PA3204BH 2013 199 821 4 050
6. Автомобил Лада-Нива 2121 PA8109BK 2010 64 791 1 800
7. Автомобил Лада-Нива 2121 PA8115BK 2010 157 638 2 400
8. Високопроходим автобус IVEKO 150 EW РА4627BP 2013 245 320 11 900
9. Товарен автомобил  Форд-Джъмбо РА6930AM 2005 300 000 4 100
10. Автомобил Toyota Hilux 2.5D PA4634BA 2008  229 300 3 240
11. Автомобил Toyota Hilux 2.5D PA5624BA 2008 397 600 2 990
12. Автомобил Toyota Hilux 2.5D PA6083BA 2008 272 716 6 470
13. Дизеловоз IVECO AD 180 T 27 W РА1863АТ 2006 128 780 22 920
14. Дизеловоз IVECO AD 180 T 27 W PA1754KB 2007 160 080 23 945
15. Мотокар Рекорд 3,5т 1995 1 960

Продажбите ще се извършват чрез набиране на оферти при посочените начални минимални  цени.

Офертите се подават в срок до 07.07.2021 г. по един от следните два начина:

  • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на ………………………“ (да се посочи конкретно за кое оборудване),

със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия

  • Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на директор „Одит и контрол“.

Съгл. чл.143 (1) от Закона за движение по пътищата, за автомобилите поз. 8, 9, 13 и 14 оферти могат да подават само юридически лица, еднолични търговци или физически лица, регистрирани като земеделски стопани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители.

За оглед и допълнителна информация – всеки работен ден от 9,00 до 15,00 часа на тел. 0357/ 60 435 и 60 424.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn