„Асарел-Медет“ АД набира оферти за избор на наемател

„Асарел-Медет“ АД, гр. Панагюрище
НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА НАЕМАТЕЛ
на следния обект в гр. Пазарджик:
ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ (ПАВИЛИОН)
УЛ.“ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ №27 В ГР. ПАЗАРДЖИК

Mинимален месечен наем 130 лв. без ДДС.
Офертите с Вашето предложение се подават в срок до 20.04.2018г. по един от следните два начина:

  • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: “ Оферта за избор на наемател на павилион в гр. Пазарджик“ със забележка  „Да се отвори само в Присъствието на определената за целта комисия“
  • Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

За допълнителна информация: Даниела Ранчева, експерт търговия, тел.: 0357/60 435, 0889/10 70 90

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn