„Асарел-Медет“ АД набира оферти за избор на наемател на кравеферма „Мулей“

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД

гр. Панагюрище

НАБИРА ОФЕРТИ

за избор на наемател на следния обект в гр. Панагюрище:

„Кравеферма „Мулей“, находяща се в землището на гр. Панагюрище, местност „Мулей“, състояща се от Краварник №1 и Краварник №2, ведно с бетонирани площадки пред тях с площ  по 1450 кв.м.

Минимална годишна наемна цена 5 000 лв. с ДДС

Офертите се подават в срок до 07.11.2018 г. по един от следните два начина:

– Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“  с надпис: „Оферта за избор на наемател на обект: „Кравеферма“ и забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия“.

– Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

За допълнителна информация: Даниела Ранчева, Експерт търговия и логистика, тел.: 0357/60 435

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn