„Асарел-Медет“ АД набира оферти за избор на купувач на производствен отпадък с код 19.12.02 Черни метали

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД НАБИРА ОФЕРТИ

за избор на купувач на производствен отпадък с код 19.12.02 Черни метали  (скрап от манганова стомана) от територията на дружеството

І. Вид, количество и други специфични изисквания:

 • Вид – производствен отпадък с код 19.12.02 Черни метали  (скрап от манганова стомана)
 • Количество – 500 тона ±10%.
 • Място на натоварване – територията на „Асарел-Медет“АД.
 • Заплащане – авансово
 • При сключването на договора купувачът внася гаранционна сума, равняваща се на стойността на една партида манганов скрап (23 тона);
 • Предложение за цена за закупуване на манганов скрап за 1 тон – Оферираната цена да е обвързана с актуалната цена за 1 тон на желязо дебело в деня на продажбата, публикувана в сайта http://bgscrap.com
 • Всички транспортни разходи са за сметка на купувача
 • Натоварените количества се премерват на ведомствен кантар Кантарът е до 60 тона
 • Срок за изпълнение- до продажба на договореното количество
 • Купувачът да притежава валидни документи за търговия с ОЧЦМ, определени в ЗУО

ІІ. Задължителни фирмени изисквания при офериране:

Офертите с Вашето предложение се подават в срок до 02.09.2019 г. по един от следните два начина:

 • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на скрап от манганова стомана“ със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия
 • Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

За допълнителна информация: тел.: 0357/60  435 или 60 447.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn