„Асарел-Медет“ АД обявява лятна стажантска програма

Студенти и млади специалисти могат да кандидатстват за платен стаж

Лидерът в българския рудодобив „Асарел-Медет“АД и през тази година ще отвoри вратите си за студенти и млади специалисти, които търсят своето професионалнo бъдеще и реализация в Панагюрище. За 15-а поредна година компанията обявява своята лятна стажантска програма, чиято цел е изявени студенти да придобият практически професионален опит и мотивация за личностно развитие.

През 2018 г. Стажантската програма ще стартира през месец юли и ще протече под наслов „МЕЧТАЙ, ВЯРВАЙ, ОПИТАЙ!“.

Какво предлагаме на студентите и младите специалисти, които ще кандидатстват за летен платен стаж?

  • Да бъдете част от нашия екип за период от 1 до 3 месеца (юли-септември);
  • Да работите рамо до рамо с доказани професионалисти;
  • Да участвате в актуални проекти;
  • Да получите шанс, като кандидатствате за стипендия или работа при показани отлични резултати;
  • Да получите сертификат и месечно възнаграждение след успешно завършен стаж.

Какво очакваме?

  • Да сте дипломанти или студенти след трети курс в сферата на минно-геоложките науки, електро и минно инженерство, автоматизация на производството, информационни технологии, финансово-счетоводни дейности и управление на човешките ресурси;
  • Да имате отлична компютърна грамотност;

–    Да имате отлични комуникативни умения, инициативност и организираност;

  • Да имате желание за работа в екип и амбиции за реализация във водеща българска компания.

Как да кандидатствате?

Очакваме Вашата молба, автобиография и мотивационно писмо на е-mail: sboev@asarel.compbox@asarel.com; или пощенски адрес: 4500 гр. Панагюрище, пл. „Асарел“. Документите се адресират на вниманието на Дирекция „Човешки ресурси“, отдел „Персонал“. В тях ясно трябва да се посочат областта, в която кандидатът предпочита да се развива, както и периодът за провеждане на стажа, за който кандидатства. Срокът за подаване на документи е до 1 юни 2018 г.

Телефон за контакти и допълнителна информация: 0357/ 60367

  • Нашият екип знае колко е ценно за младите специалисти е да получат подкрепа в началото на кариерата си, затова каним мотивираните и амбициозни студенти да станат част от Стажантска програма на „Асарел-Медет АД!

 

ОЧАКВАМЕ ВАШАТА КАНДИДАТУРА!

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn