„Асарел-Медет“ АД отново дава шанс за стаж на млади хора

„Асарел-Медет” АД e модерното лице на българската минерално–суровинна индустрия и има структуроопределящо значение за социално-икономическото развитие на община Панагюрище и Пазарджишка област. Дружеството прилага последователно стратегията си  за корпоративна социална отговорност, по която инвестира в екологични проекти, развитие на човешкия капитал и безопасност на труда.

Ежегодно от 2004 година, компанията организира и провежда лятна стажантска програма. Тя е насочена към способни и мотивирани студенти, изучаващи специалности в областите: минно-геоложки науки, електро и машинно инженерство, автоматизация и информационни технологии, финансово-счетоводни дейности и управление на човешките ресурси.

На младите хора се предоставя възможност за летен платен стаж, придобиване първоначален ценен практически опит и запознаване с най-добрите производствени и управленски практики на водеща българска минна компания.

Според извършено фирмено проучване през 2015 година 94 % от участниците в Стажантската програма на „Асарел-Медет” АД са категорични, че желаят да започнат работа в дружеството.То показва, че летният платен стаж е помогнал на участниците в него да обогатят знанията си, да придобият опит и да приложат на практика уменията, получени в студентските зали и лаборатории.

През 2016 година ще проведем за тринадесети пореден път стажантска програма. Първият етап ще бъде в периода 1-31 юли 2016 г.,  а вторият етап ще започне от 1 август. Необходимите специалности за „Асарел-Медет” АД  са:

 • Разработване на полезни изкопаеми;
 • Обогатяване и рециклиране на суровини;
 • Електроенергетика и електрообзавеждане;
 • Автоматика, информационна и управляваща техника;
 • Механизация на минното производство;
 • Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси;
 • Хидрогеология и инженерна геология;
 • Маркшайдерство и геодезия;
 • Хидротехническо строителство;
 • Топлотехника;
 • Хидравлична и пневматична техника;
 • Транспортна техника и технологии;
 • Машиностроене и уредостроене;
 • Химия;
 • Счетоводство;
 • Финанси;
 • Управление на човешките ресурси.

 Досега в стажантската програма са участвали над 500 студенти от различни специалности на български и чуждестранни университети, като част от тях вече се присъединиха към екипа на „Асарел-Медет” АД.

С предимство за включване в стажантската програма са:

 • Жители на община Панагюрище и Пазарджишка област;
 • Деца на работници и бивши работници / пенсионери в „Асарел-Медет”АД ;
 • Студенти с по – висок среден успех от предходната учебна година;
 • Студенти, притежаващи допълнителна квалификация, в т.ч владеене на английски език;
 • Участвали в стажантска програма на дружеството в предишни години;

 Как се кандидатства?

 • Чрез подаване на молба, подробна автобиография, мотивационно писмо и уверение за успех в срок до 1 юни 2016 г. Документите се изпращат до Дирекция “Човешки ресурси” в  “Асарел-Медет” АД, на пощенски адрес: гр.Панагюрище, п.к. 4500, на вниманието на отдел „Персонал”, или в електронен формат на e-mail: sboev@asarel.com или pbox@asarel.com. За справки: телефони 0357 / 60 367; 0357 / 60 449.

 Каква е продължителността на стажа?

 • Тя е различна и зависи от задълженията, предвидени в различните отдели на компанията, като обичайната продължителност е от един до три месеца.
 • Летният стаж е платен, което е допълнителен мотивиращ фактор за студентите. Това отразява както ангажираността на „Асарел-Медет”АД към ефективността на програмата, така и високите очаквания към работата на стажантите.

Какви стажанти търсим ?

 • Завършили трети курс на бакалавърска програма, учещи в магистърска програма или дипломирани млади специалисти.
 • Владеещи английски език и високо ниво на компютърна грамотност.
 • Енергични и инициативни, с умения за общуване и работа в екип.
 • Отговорни и мотивирани за усъвършенстване и работа в динамична среда.
 • Търсещи предизвикателства и имащи желание за работа и развитие в „Асарел-Медет” АД.

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn