„Асарел-Медет” АД провежда консултации със заинтересованите страни и обществеността относно инвестиционно предложение (ОВОС) „Разширяване на промишлената площ на „Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище”

„Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище 4500, община Панагюрище, обл. Пазарджишка oбявява, че на основание  чл. 95, ал.3 от Закона за опазване на околната среда, чл. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда, както и във връзка с указаното провеждане на постфактум оценка на въздействието върху околната среда, провежда консултации със заинтересованите страни и обществеността за съдържанието и обхвата на постфактум оценка за въздействието върху околната среда относно инвестиционно предложение (ОВОС) „Разширяване на промишлената площ на „Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище” .

Информация за инвестиционното предложение и проекта на задание за обхвата и съдържанието на постфактум оценката за въздействие върху околната среда може да получите в отдел Екология на „Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище

За контакти: инж. Мариела Джиджинкова – Ръководител отдел „Екология”

телефон: 0357/ 6 02 10, вътр. 254

e-mail: ekolog@asarel.com

Писмени становища, предложения, забележки и мнения може да се представят на адрес: гр. Панагюрище 4500, „Асарел-Медет“ АД или на e-mail: pbox@asarel.com до 26.08.2022 г./петък/.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn