„АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД ПРОДАВА ТРАКТОР БЕЛОРУС ЮМЗ-6

гр. Панагюрище

ПРОДАВА СЛЕДНОТО УПОТРЕБЯВАНО ОБОРУДВАНЕ:

 Трактор Белорус ЮМЗ-6

Година на въвеждане в експлоатация 1988

Мин. цена – 2 300 лв. без ДДС

Продажбите ще се извършват чрез набиране на оферти при посочената начална/минимална цена.

Офертите се подават в срок до 28.01.2019 г. по един от следните два начина:

Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на трактор ЮМЗ“

със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия

Изпратени на email: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

Оглед може да се направи всеки работен ден от 9 до 15 часа след предварителна заявка на тел. 0357/ 60 435 .

За допълнителна информация: Даниела Ранчева, тел.: 0357/60 435

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn