„АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД продава употребявано оборудване

                                                                                                      „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД
гр. Панагюрище
ПРОДАВА СЛЕДНОТО УПОТРЕБЯВАНО ОБОРУДВАНЕ:

 

№ по ред

Марка / Вид оборудване Дата на въвеждане в експлоатация Мин. цена

в лв. без ДДС

1. Сонда СНА 1100  Тамрок 30.10.1997 г. 320 000
2. Сонда геоложка верижна Diamec UPC-6 31.07.2008 г. 194 000

 

Продажбите ще се извършват чрез набиране на оферти при посочените начални минимални  цени.

Офертите се подават в срок до 10.03.2018 г. по един от следните два начина:

  • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на …………………………………………“ /да се посочи конкретно за кое оборудване/, със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия
  • Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

Оглед на активите може да се прави в дните вторник, сряда и четвъртък от 10,00 до 14,00 часа след предварителна заявка на тел. 0357/ 60 435.

За допълнителна информация: Даниела Ранчева, тел.: 0357/60 435, GSM: 0889 10 70 90.

 

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn