„Асарел-Медет“ АД продава употребявано оборудване

„Асарел-Медет“ АД

гр. Панагюрище

ПРОДАВА СЛЕДНОТО УПОТРЕБЯВАНО ОБОРУДВАНЕ:

Продажбите ще се извършват чрез набиране на оферти при посочените начални минимални цени.

Офертите се подават в срок до 20.06.2021 г. по един от следните два начина:
Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на …………………………………………“
/да се посочи конкретно за кое оборудване/
със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия“
Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.
За оглед на активите и допълнителна информация – всеки работен ден от 9,00 до 15,00 часа на тел. 0357/ 60 435 и 60 424.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn