„Асарел-Медет“ АД продава употребявано оборудване

„Асарел-Медет“ АД

гр. Панагюрище

ПРОДАВА СЛЕДНОТО УПОТРЕБЯВАНО ОБОРУДВАНЕ:

ТРАНСФОРМАТОРИ:

– тип ТМ 1000/6 произведени 1983÷1988 год. – 15 бр.

Продажна цена се определя на база теглото на трансформаторите.

Начална цена за набиране на офертите: 1 530 лв./тон без ДДС.

Продажбите ще се извършват, чрез набиране на оферти при посочената начална/минимална цена.

Офертите се подават в срок до 28.04.2023 г. по един от следните два начина:

  • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на трансформатори“

със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия

  • Изпратени на email: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

Оглед може да се направи в дните вторник, сряда и четвъртък, от 900 до 1500 часа след предварителна заявка на тел. 0357/ 60 435 или 60 424.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn