„Асарел Медет“ АД продава употребявани автомобили

„Асарел Медет“ АД

гр. Панагюрище

ПРОДАВА СЛЕДНИТЕ УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ:

Марка, модел, ДРН

Година на производство

Пробег, км

Мин. цена

в лв. без ДДС

  1. 1.

ВАЗ Нива 21214

PA35-37BA

2008

90 840

3 290 лв.

  1. 2.

ВАЗ Нива 2121

PA79-95BK

2010

98 000

2 345 лв.

Продажбите ще се извършват чрез набиране на оферти при посочените

начални минимални цени.

Офертите се подават в срок до 18.08.2020 г. по един от следните два начина:

  • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на автомобил“

със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия

  • Изпратени на email: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

Оглед на може да се прави всеки работен ден от 900 до 1500 часа след предварителна заявка.

Допълнителна информация на тел.: 0357/60435 и 60424.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn