„Асарел-Медет“ АД продава употребявано оборудване

                                                     „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД

гр. Панагюрище

 

ПРОДАВА СЛЕДНОТО УПОТРЕБЯВАНО ОБОРУДВАНЕ:

по ред

Марка / Вид оборудване

Година на въвеждане в експлоатация

Мин. цена

в лв. без ДДС

1.

Колесен челен товарач CAT 994D

2005

651 700

2.

Булдозер колесен CAT 834G

2005

195 500

3.

Автогрейдер CAT 16H

2005

82 300

Продажбите ще се извършват чрез набиране на оферти при посочените начални минимални цени.

Офертите се подават в срок до 08.11.2020 г. по един от следните два начина:

  • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на …………………………………………“

/да се посочи конкретно за кое оборудване/,

със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия

  • Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

За оглед на активите и допълнителна информация – всеки работен ден от 9,00 до 15,00 часа на тел. 0357/ 60 435 и 60 424.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn