„Асарел-Медет“ АД продава употребявано оборудване

„Асарел-Медет“ АД

гр. Панагюрище

ПРОДАВА СЛЕДНОТО УПОТРЕБЯВАНО ОБОРУДВАНЕ:

по ред

Марка / Вид оборудване

Година на въвеждане в експлоатация

Пробег/

отработени часове

Мин. цена

в лв. без ДДС

1.

Багер Либхер 902А Литроник

1996

17 350 mh

22 869

Продажбата ще се извърши, чрез набиране на оферти при посочената начална минимална цена.

Офертите се подават в срок до 10.02.2023 г. по един от следните два начина:

  • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на багер Либхер 902А“, със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия

  • Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

За оглед на активите и допълнителна информация – всеки работен ден от 9,00 до 15,00 часа на тел. 0357/ 60 435 и 60 424.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn