„Асарел-Медет“ АД участва в проект, който проучва потенциала на Европа в областта на материалите с критично значение за икономиката

Европейската комисия одобри научноизследователския проект с българско участие AGEMERA, чиято цел е да отключи потенциала на Европа в областта на материалите с критично значение за различни сектори на икономиката.

В рамките на проекта, финансиран по програма „Хоризонт“, ще бъдат извършени модерни геоложки и физични проучвания на обща площ от над 4700 кв. м. По този начин ще се детайлизира картата на материалите от критично значение като кобалт, боксит, литий, ванадий, ниобий, тантал и др. в 6 европейски страни – България, Полша, Германия, Босна и Херцеговина, Испания и Финландия и в Замбия – като страна извън ЕС. Тези материали са от стратегическо значение за икономиката на Европейския съюз, но към настоящия момент не се добиват или се добиват трудно в Европа, поради което се налага внос от други страни, посочват от Българската минно-геоложка камара (БМГК).

Геофизичните полеви тестове ще демонстрират три иновативни неинвазивни метода за проучвания до ниво на технологична готовност TRL 5 – технология, валидирана в релевантна среда. Те ще са базирани на отдалечени сензорни и свързани с бази данни анализи, а именно: пасивни сеизмични методи, мултисензорна дронна система, комбинираща магнитни, радиометрични и електромагнитни сензори, и мюонбазирана мултисензорна детекторна система за плътност.

Координатор на проекта е университетът в Улу, Финландия. Партньори са университети, научни институции, технологични компании и минни предприятия от Финландия, Хърватия, Естония, Унгария, Испания, Полша, Германия, Нидерландия, Босна и Херцеговина. От българска страна в проекта участват Асарел-Медет и Геологическият институт при Българската академия на науките.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn