„Асарел-Медет” заяви две специалности в Професионалната гимназия по дуална система на обучение

За трета поредна година  Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в Панагюрище, предлага прием за професионално образование чрез работа /дуална система за обучение/ по специалности, заявени от „Асарел-Медет” АД. Учениците, завършили 7. клас,  могат да се запишат в специалността „Минна електромеханика”, а осмокласниците в „Автотранспортна техника”.
Обучението чрез работа ще се осъществява на две места. Теоретичното от 8 до 10 клас ще се провежда в Професионална гимназия , а практическото обучение в 11. и 12. клас се организира и провежда в реална работна среда в „Асарел-Медет” АД.
Учениците, които са приети за обучение в една от посочените специалности, могат да получат стипендии след завършване на 9. клас. Стипендиантите трябва да имат отличен успех от предходния учебен срок и до 5 неизвинени отсъствия. Записалите двете специалности могат да разчитат на много добра учебна и професионална подготовка, която ще е  отлична основа за бъдещо продължаване на образованието във висше учебно заведение, включително и възможност за получаване на стипендии от „Асарел-Медет” АД при обучение по специалности, необходими за дружеството.
Обучаващите се по дуалната форма ще сключат с „Асарел-Медет” АД индивидуален трудов договор в 11. и 12. клас, като учениците ще получат заплата, осигуровки, работно място и наставници сред водещите специалисти в компанията.
Завършилите тези две специалности ще имат шанс за постъпване на работа в „Асарел-Медет” АД според придобита професионална квалификация, ако са завършили успешно средното си образование.
Ръководството на  „Асарел-Медет” АД планира и провеждане на срещи с ученици и родители, като графикът за тяхното провеждане ще бъде обявен допълнително.

Повече информация може да получите:
„Асарел-Медет” АД
тел. 0357/ 60367 или 449
website: www.asarel.comе-mail: pbox@asarel.com
Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм
гр. Панагюрище, ул. „Петко Мачев“ №4
тел. 0357/ 63158
website: www.pgitmt.com
Информационен център на „Асарел-Медет“АД
гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” №5 /до Бизнес клуба/
е-mail: infocenter.asarel@gmail.com

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn