„АСАРЕЛ ПАНАГЮРИЩЕ ЗДРАВЕ“ АД набира оферти

ОБЯВИ

„АСАРЕЛ ПАНАГЮРИЩЕ ЗДРАВЕ“ АД

Набира оферти за избор на Наемател на помещение за кафе-бар, находящо се сградата на „Модерен медицински център”, находяща се в гр. Панагюрище.

 • Помещението е със следната площ: 50,59 кв.м.;
 • Обзавеждане: Маси, столове, бар плот и рукванд;
 • Помещението може да се използва за: кафе-бар (със складово помещение и санитарен възел с площ 24,50 кв.м.);
 • Минимална месечна наемна цена на помещението: 1 100 лв. без ДДС;
 • Разходите, свързани с експлоатацията на наемания обект (ел. енергия, вода, охрана и др.) са за сметка на Наемателя;
 • Срок на договора: 1 година с опция за продължаване.

Офертите се подават в срок до 14.03.2016 г. по един от следните начини:
– Запечатани в плик и адресирани на вниманието на изпълнителният директор на „Асарел-Медет“ АД на следния адрес: гр. Панагюрище, пл. Асарел, с надпис: „Оферта за избор на Наемател на кафе в „Модерен медицински център, гр. Панагюрище“ и забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия“;
– Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com- лично на вниманието на Изпълнителния директор.

За допълнителна информация: тел.: 0885 000 588 – Нейка Новакова

 

„АСАРЕЛ ПАНАГЮРИЩЕ ЗДРАВЕ“ АД

Набира оферти за избор на Наемател на площи за поставяне на автомати за кафе и автомати за пакетирана храна и напитки, находящи се сградата на „Модерен медицински център“, находяща се в гр. Панагюрище.

 • Машини: 8 бр. – автомати за пакетирана храна и напитки; 8 бр. – автомати за кафе;
 • Помещението може да се използва за: кафе;
 • Минимална месечна наемна цена на машините: 35 лв. без ДДС на машина;
 • Разходите, свързани с експлоатацията на наемания обект (ел. енергия, вода, охрана и др.) са за сметка на Наемателя;
 • Срок на договора: 1 година с опция за продължаване.

Офертите се подават в срок до 14.03.2016 г. по един от следните начини:
– Запечатани в плик и адресирани на вниманието на изпълнителният директор на „Асарел-Медет“ АД на следния адрес: гр. Панагюрище, пл. Асарел, с надпис: „Оферта за избор на Наемател на площи за поставяне на автомати за кафе и автомати за пакетирана храна и напитки в „Модерен медицински център, гр. Панагюрище“ и забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия“;
– Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com- лично на вниманието на Изпълнителния директор;

За допълнителна информация: тел.: 0885 000 588 – Нейка Новакова

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn