„Асарел Панагюрище Здраве” АД продава оборудване

„АСАРЕЛ ПАНАГЮРИЩЕ ЗДРАВЕ“ АД

гр. Панагюрище

 

ПРОДАВА СЛЕДНОТО УПОТРЕБЯВАНО ОБОРУДВАНЕ:

 

Автоматизирана система

за микробиологични посявки Previ Isola

Производител: фирма  bioMerieux – САЩ

Въведена в експлоатация:   м. юли 2016година

Състояние: отлично

Местонахождение: „МБАЛ – Уни Хоспитал“, гр. Панагюрище

 Продажбата ще се извърши чрез набиране на оферти.

Начална цена: 154 500 лв. без ДДС

Офертите се подават в срок до 26.10.2018 г. по един от следните два начина:

Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на Автоматизирана система за микробиологични посявки Previ Isola“, със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия

Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

Оглед може да се извърши всеки работен ден от 8:00 ч. до 15:30 часà. Лице за контакти по технически въпроси и за извършване на огледи: д-р Мариана Ашикян, Началник микробиологична лаборатория

тел. 0886 84 83 11

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn