Асоциацията по ВиК одобри инвестиционната програма на ВиК Пазарджик за 2017г.

Областният управител Стефан Мирев проведе на 13 декември извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик. На заседанието присъстваха зам. кметовете на общините Пазарджик, Септември и Лесичово, управителят на ВиК Пазарджик и представител на община Стрелча. Членовете на общото събрание разгледаха и одобриха инвестиционната програма на ВиК Пазарджик за 2017г.

Актуалното разпределение на гласовете между държавата и общините включени в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – в ликвидация” Пазарджик, е – държавата представена от областния управител има 35%, като останалите проценти се разпределят между общините съобразно броя на населението. Пазарджик – 51.11, Септември – 11.48 и Лесичово – 2.41.

През м. декември тази година приключи процесът на предаване на публичните ВиК активи от ВиК Пазарджик на общините Пазарджик, Лесичово, Септември и на държавата. Съоръженията публична държавна собственост са заведени в баланса на Областна администрация Пазарджик, а съоръженията  публична общинска собственост в балансите на трите общини. С подписване на договора и предаване на публичните ВиК активи на собствениците, приключва един етап от реформата в сектора. Следващите стъпки свързани със стопанисването, поддържането, експлоатацията и развитието на инфраструктурата са съобразно действащите закони и сключения договор между АВиК и ВиК оператора.

На провелото се общ събрание, членовете на Асоциацията по ВиК определиха и представител, който ще участва в предстоящите дискусии между  Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ и ВиК Пазарджик.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn