Без възражения общинските съветници гласуваха за предоставяне на концесия за езерото и паркинга

С пълно единодушие Общински съвет-Панагюрище прие решението да бъде открита процедура за предоставяне на концесия на изкуственото езеро в градския парк и по осигуряване на места за паркиране чрез експлоатация на открит паркинг на ул. „Кръстьо Гешанов”.  И двата обекта са публична общинска собственост.
Ресорният заместник-кмет Георги Павлов припомни, че през 2015 година  езерото  беше разширено и реновирано като част от общия проект за преустройство на градския парк. В близост до парка Общината изгради и придоби в собственост открит паркинг, който може да се използва за паркиране преди всичко по време на спортни и други мероприятия в спортна зала „Арена Асарел”. Зам.-кметът Павлов изтъкна и това, че проектът е малко печеливш от финансова и икономическа гледна точка. Икономическата ефективност на проекта се дължи преди всичко на платения паркинг. Това е и причината концесионерът да бъде освободен от задължението за концесионни плащания, а концесията да бъде предоставена за срок от 35 години.
Според финансово-икономическия анализ първоначалните инвестиции, които трябва да бъдат извършени в езерото са на стойност от 1 078 хил.лв. Финансовите прогнози са направени за период от 35 години. През това време, в зависимост от амортизационните срокове на отделните активи, са предвидени инвестиции за подмяна и основни ремонти на обща стойност в размер на 714 хил.лв. В обектите на концесия ще се извършват следните стопански дейности: реализиране на приходи от отдаване под наем на лодки, водни колела, зимни кънки, атракционни забавления и други подходящи на територията на изкуственото езеро; реализиране на приходи от предоставянето на места за паркиране в открития паркинг срещу заплащане, капацитетът на паркинга е 130 места; получаване на приходи от извършване на други търговски дейности на прилежащата към езерото територия , които са свързани с предназначението на езерото като спортно – атракционен център. Общият размер на прогнозните годишни приходи е около 154 000 лв за целия прогнозен период.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn