Без жалби срещу решения и откази за предоставяне на достъп до обществена информация. Постъпилите в Община Панагюрище заявления през изминалата година са 63

В Община Панагюрище са постъпили общо 63 броя заявления за достъп до обществена информация ДОИ/през изминалата 2020 година. Всички заявления са писмени и са заведени в регистър за достъп до информация. Това показват данните от Отчета за постъпилите заявления по Закона за достъп до обществена информация, публикуван от Община Панагюрище.

Относно постъпилите заявления за достъп до обществена информация, предоставен е ДОИ на общо  63 броя заявлнеия, оставени без разглеждане – 0 бр., на осн. чл.29, ал. 2 от ЗДОИ.  14 от заявленията са били подадени от юридически лица, а 49 –  от физически лица. По начин на поискване –  писмените заявления са били 2 броя, електронните заявления-56 броя, а чрез платформа за ДОИ са постъпили 5 заявления. По вид на информацията: служебна информация –  61 броя, официална информация –  2 броя. Предоставен е свободен ДОИ по   53 броя завления, 2 заявления са били препратени, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение, отказ за предоставяне на ДОИ  – 6 бр. /на основание чл. 28, ал.2 и чл. 37, ал.1, т. 3 от ЗДОИ/. В законоустановения срок от  14 дни са били подадени  61 заявления, а в законоустановения срок след удължаването му -2 заявления.  Един заявител не се е явил в определения срок от 30 дни. Липсват жалби през 2020 г. срещу решения и откази за предоставяне на ДОИ.

В сайта на Община Панагюрище е публикуван

Списък на категориите информация, 

подлежаща на публикуване в интернет за сферата 

на дейност на администрацията на Община Панагюрище,

и форматите, в които е достъпна.

Oborishte.bg

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn