Без проблеми в качеството на питейната вода в Панагюрище според проучване

Какво е качеството на водата в 29 града направиха от Асоциация „Активни потребители“. Резултатите от проучването показват, че в 39% (20 от 52) от пробите или в близо 50% (14 от 29) от градовете, включени в проучването, има един или повече замърсители в питейната вода. Допълнително в тези населени места се наблюдават потенциални проблеми с други показатели, чиито стойности са близки до максимално допустимите. Установеният от асоциацията процент на отклонение от стандартите е изключително висок. За сравнение, в достъпните данни предоставени от ВиК дружествата и контролните органи, усреднено се докладват само около 1% отклонения. Само в 11 проби (21% от всичките 52) от 4 града (14%) няма абсолютно никакви замърсители. Населените места без проблеми с питейната вода са Етрополе, Враца, Монтана и Панагюрище. На другия полюс, с най-замърсена вода, са населени места като Ботевград (3 несъответстващи показателя), Димитровград (2), Костинброд (2), Златица (2) и др.
В 21 проби от 11 града, един или повече показатели се доближават до разрешените пределни стойности. От „Активни потребители“ предполагат, че при определени обстоятелства, например обилни дъждове, съпроводени със замътване на водоизточниците или при намаление на дебитите по време на засушаване, стойностите на тези замърсители могат да превишат максимално допустимите и потенциалната опасност да се превърне в реална.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn