Библиотеките в Панагюрище и село Баня ще получат финансиране по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”

Общинска библиотека „Стоян Дринов” и библиотеката в НЧ „Пробуда 1872”, с. Баня са сред одобрените 216 обществени библиотеки , които ще получат средства за попълване на библиотечните фондове по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2015 г., съобщават от Министерството на културата. Панагюрската библиотека ще получи сумата от 800 лева, а тази в село Баня – 470 лева. Договорите ще бъдат сключени след 23 ноември 2015 г.

Програмата продължава изпълнението на основната цел – чрез осигуряване на финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции, да активизира интереса към книгата и четенето и да съдейства за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация.

Участието в програмата е на конкурсен принцип, чрез подготовка и защита на проекти, които включват книги, литературна и културна периодика и други информационни източници, включително и на електронни носители, съобразени с културните и образователните потребности на гражданите, които обслужва дадената библиотека.

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn