Библиотечни специалисти участваха в обучение на тема“ Библиотеките и поколението Z- предизвикателства и възможности“

Регионална библиотека „Н. Фурнаджиев“ организира обучение на тема „Библиотеките и поколението Z – предизвикателства и възможности” с лектор Наталия Георгиева , което се проведе от 19 до 20 януари 2023 г. в Регионалната библиотека. Курсът бе част от учебната програма на Центъра за продължаващо образование на библиотекари при ББИА. През последните години се отчита отлив на читатели във възрастта на т.нар. поколение Z. Поколението Z са първите деца на новото хилядолетие, което живее във високотехнологична среда, активно използва социалните медии, поддържа непрекъсната, устойчива и опосредствана от технологиите комуникация със света. Обучението беше фокусирано върху идентифицирането на иновативни услуги и подходи, които обществените библиотеки да разработят и да предложат на представителите на поколението Z. То включваше лекции и практически упражнения.

Практическите занятия бяха организирани както индивидуално, така и по групи, като стремежът бе да се направи връзка с реални житейски и професионални ситуации. По време на обучението участниците бяха насърчавани да търсят практическo приложение на придобитите знания и умения, както и иновативни подходи и услуги от обществените библиотеки за поколението Z. Бяха представени и добри практики за работа с представителите на поколението Z. Сред темите от курса бяха и как се разработват иновативни услуги и инициативи и каква е ролята на библиотеките за повишаване на четивната грамотност на поколението Z. В обучението взеха участие общо 14 библиотечни специалисти, сред които секретарят на НЧ“Св. Св. Кирил и Методий-1912“ в с.Оборище.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn