Петгодишният бизнес план на местното ВиК дружество получи одобрение от Община Панагюрище

Общински съвет-Панагюрище да даде положително становище по отношение на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация-П” ЕООД-гр.Панагюрище, обхващащ периода 2017-2021 година. Такава е позицията на Община Панагюрище, става ясно от входирано в местния парламент становище.

В бизнес плана на панагюрското ВиК дружество са заложени всички физически, технически и финансови параметри за развитие на дружеството за посочения период, се уточнява още в становището на администрацията.  Съгласно Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствената, ремонтната, инвестиционната и социалната програма. Бизнес плановете съдържат още и предвиждани дейности за експлоатация, мерки за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения, както и за реконструкция, рехабилитация и изграждане на нови такива.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn