Благоустроиха три улици в селата Елшица, Левски и Баня

Приключиха ремонтните дейности /пътни работи/ на улица „Черно море“ в село Елшица, улица „Васил Маринов“ в село Левски и улица „Никола Кадийски“ в село Баня, които са част от Инвестиционната програма на Община Панагюрище за 2016 година, съобщиха от местната администрация.

Ремонтните дейности /пътни работи/ на улица „Черно море“ в село Елшица включваха дооформяне и профилиране на положената в началото на улицата трошенокаменна настилка; изкопни и насипни работи за оформяне на земното легло в останалата част на улицата; монтаж на нови бордюри; полагане и уплътняване трошенокаменна настилка; полагане и уплътняване на неплътна асфалтова смес.

На улица „Васил Маринов“ в село Левски е уплътнена и профилирана положената трошенокаменна настилка и неплътната асфалтова смес. Част от улицата е тупик – от о.т. 193 към о.т. 191.  В участъка на тупика е оформено пътното легло, уплътнена и профилирана положената трошенокаменна настилка и неплътната асфалтова смес, положени са нови бордюри. На улица „Никола Кадийски“ в село Баня е положена и уплътнена трошенокаменна настилка и плътна асфалтова смес, повдигнати са ревизионните и дъждоприемните шахти. С цел подобряване привлекателността на средата и превръщането й в приятно място за живеене, Община Панагюрище продължава благоустрояването на улици в населените места на територията на община Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn