Близост на училището до дома ще е водещият критерий за прием в първи клас

Близост на училището до дома ще е водещият критерий за прием в първи клас, но с групиране в четири категории – това е поредната идея на просветното министерство за промяна на правилата за прием на първолаци, записани в проектонаредба. Тя е публикувана на сайта на министерството за обществено обсъждане и предвижда общините да разработват система за прием с водещ критерий близост на училището до постоянния/настоящия адрес на родителя/настойника. Съответно местните администрации трябва и да определят  и прилежащите райони на училищата. Към тях трябва да бъдат включени и и населените места без училища.

Децата, които отговарят на водещия критерий, близост до училището, ще се разпределят допълнително в четири групи:

– първа група – деца, чийто родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият му адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;

– втора група – деца, чийто родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият му адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

– трета група – деца, чиито родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес в прилежащия района на училището, но постоянният/настоящият му адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

– четвърта група – деца, чиито родител/настойник е с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

Според условията в проектонаредбата за разпределянето в групите ще се взема предвид по-благоприятния за ученика адрес (постоянен или настоящ).
Ако броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, ще се прилага допълнително подреждане по следните критерии:
1. дете с трайни увреждания над 50%;
2. дете с двама починали родители;
3. други деца от семейството, обучаващи се в училището;
4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn