Близо 1 000 пожара в област Пазарджик от началото на годината. Петима са загиналите лица

На територията на област Пазарджик за първите осем месеца на тази година екипите на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” /РДПБЗН/-Пазарджик са реагирали на 1281 бр. произшествия, при които са спасени 5 човека. От възникналите произшествия най – голям е броят на пожарите – 997 бр. При 185 бр. са нанесени материални загуби. Пожарите без материални загуби са 812 бр. Регистрирани са и 66 бр. лъжливи повиквания. При горските пожари има спад на пожарите спрямо 2019 г., а именно 10 за тази година към 15 за 2019 г. В повечето случай причините са небрежност при боравене с открит огън – запалени сухи треви и храсти в близост до горски фонд, както и нерегламентирани сметища. За периода са загинали 5-ма и пострадалите 5 граждани, като се наблюдава запазване на бройката с тази от 2019 г. Данните бяха представени по време на брифинг в РДПБЗН.
По време на жътвената кампания на територията на област Пазарджик са възникнали 5 бр. пожари, като са унищожени 553 дка пшеница, 90 дка ечемик и 1 бр. зърнокомбайн.
Проведените аварийно-спасителни дейности при пътнотранспортни произшествия са 44 бр., като има спад за същия период на 2019 г.
Съществува трайна тенденция най-много от общия брой произшествия да са пожарите без нанесени материални загуби. Те са предимно в сухи треви и отпадъци. Причините за това са предимно от субективен характер и намаляването на тези произшествия зависи основно от информационно – разяснителната дейност.
По линия на Държавния противопожарен контрол и превантивна дейност за същият период са извършени: 41 бр. комплексни проверки; 669 бр контролни проверки;  656 бр. тематични проверки; 89 бр. съвместно с други ведомства; 18 бр по сигнали и предложения; 185 по искания на заинтересовани лица.
Съставени са 36 бр. актове за установяване на административни нарушения, принудителните административни мерки са 4 бр., изготвени са 339 бр. констативни протоколи, връчени са  266 бр. разпореждания.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn