Близо 11% от българите не се лекуват, защото нямат пари

10.7% е делът на хората у нас, които по финансови причини не са получили медицински преглед или лечение или са ги получили със забавяне, сочат данните от българската част на европейското здравно интервю, публикувани от НСИ. Под финансови причини се разбира или, че лечението е твърде скъпо за гражданина, или че не се покрива от здравната каса.
На зъболекар поради липса на пари не са отишли 12.6 на сто от анкетираните, а предписаните лекарства не са си купили 9.6 на сто от хората. Въпреки лимитите, налагани от здравната каса, делът на хората, които не са получили здравни грижи или са ги получили със забавяне, защото е трябвало да чакат твърде дълго, е 4.3%. Заради отдалеченост достъп до здравни грижи не са имали 3.7 на сто от хората. Въпреки това данните показват ръст както на посещенията при лекар, така и на профилактичните прегледи. През 2014 г., когато е правено интервюто, към общопрактикуващия си лекар са се обърнали 71% от анкетираните българи. През 2008 г., когато е предишното европейско здравно интервю, те са били малко под 60 на сто. Към лекар специалист преди 2 години са се обърнали 30.9 на сто от българите при 27.7% през 2008 г. Расте и броят на хората, които посещават стоматолог. Те са 44 на сто през 2014 г., докато през 2008 г. са били 31%. 10 на сто от запитаните са заявили, че са лежали в болница. Положителна е тенденцията при профилактичните прегледи. За последните 12 месеца на 64% от хората им е мерено кръвното при лекар. 51 на сто са проверили холестерола си, също толкова и кръвната захар. Расте броят на жените, които си правят мамография и цитонамазка. Като много добро определят здравето си 23% от българите – с 3 на сто по-малко от 2008 г. За добро смятат здравето си 43 на сто от хората – с 2% повече от предишното изследване. Задоволително е то за 22%, лошо – за 8 и много лошо за 2.8 на сто от анкетираните, като последните два показателя почти нямат промяна от 2008 г. досега. Българите в това отношение са със средни за Европа показатели.
През 2014 г. най-разпространеното хронично заболяване у нас от включените във въпросника е хипертонията – 29.6%. Съпоставяйки данните с 2008 г., се наблюдава значително увеличение в разпространението на това заболяване както сред мъжете – с 32%, така и сред жените (с 30.4%). На второ място сред наблюдаваните хронични заболявания и здравни проблеми са уврежданията, засягащи долната част на гърба или други хронични нарушения на гърба, посочени от 10.1% от хората. Наличие на исхемична болест на сърцето или стенокардия декларират 7.9% от мъжете и 10.2% от жените. Артроза имат 7.5% от лицата, като заболяването е значително по-разпространено сред жените – 10.2%, отколкото при мъжете – 4.5%. Диабет имат 6.4% от населението.

Oborishte.bg

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn