Богата и разнообразна културна дейност през 2019г. отчете НЧ”Виделина-1865”

Отчетната 2019 година  за НЧ”Виделина-1865” бе  година с богата и разнообразна културна дейност, подчинена на традициите за съхраняване и  обогатяване на културното ни наследство и на читалищната история- резултат от усилията на работещия екип, на членовете и на ръководството”, това съобщи в доклада си председателят на панагюрското читалище Спаска Тасева на отчетното събрание на културната институция, провело се на 29 юни при спазване на всички санитарно-хигиенни мерки в извънредната епидемична обстановка. В залата присъстваха част от членовете на читалището, останалите се запознаха с материалите дистанционно.

Доброто организационно-финансово състояние на читалището бе необходимата гаранция за реализиране на цялостната  дейност”, подчерта Тасева и допълни: Читалищните състави имаха своите успешни изяви на местно, регионално и национално ниво. Извършиха се неизбежните и наложителни ремонтни работи за подобряване на материалната база със собствени средства. В резултат на разумното използване на определените ни бюджетни и проектни средства и на набраните допълнителни такива, организирахме,  проведохме и участвахме в  събития с разнообразно звучене.  Правомерното и отговорно разходване на финансовия ресурс ни позволи да подобрим състоянието и общата визия на материалната база на читалището. Ако трябва да се обобщи с едно изречение работата на читалището през 2019 година –  поставените в програмата за дейност цели и задачи бяха изпълнени. И имаме всички основания  да смятаме, че с работата си достойно дописахме историята му”.

Духов оркестър „Делчо Радивчев”, смесен хор, ВГ „Радеан”, Театрален състав „Виделина”, младежка театрална студия, литературен клуб, детска школа по китара и ударни инструменти са съставите, които очертават творческата визия на панагюрското читалище през 2019 г.

За успешната година свидетелстват и цифрите от представения отчет. Статистиката сочи, че два пъти седмично по над 120 граждани, на възраст от 6 години и без горна граница на възрастта са се занимавали лично с някакъв вид изкуство в репетиционните помещения. Хиляди са били зрители и слушатели, почитатели и посетители на читалището и дейностите му през цялата година, което е безспорно доказателство, че НЧ”Виделина-1865” е нужно на града.

Над 4000 зрители са посетили събитията в културната институция, 11 са представленията на самодейните театрални състави към читалището, имало е 1 гостуващ състав. Самостоятелните концерти на музикалните състави и клубове са 7. Читалищните състави са взели участие в 14 мероприятия, организирани от община Панагюрище, партнирали са на 16.  В школата по китара и барабани се обучават 7 ученика, действащите любителски състави и клубове са 6 с над 120 участници. Вписаните в Книгата членове на читалището са 186.

Такава е статистиката, но тя няма как да покаже колко труд стои и зад най-обикновения на пръв поглед концерт, спектакъл, постановка, колко хора – с душа и сърце, професионалисти със своята компетентност и област на умения отдават най-доброто от себе си, за да доставим радост на своята публика и почитатели. Резултатите, които обобщават работата ни показват, че сме на верния път. Не се страхуваме от нови предизвикателства, от творчески експерименти, стига те да бъдат оправдани и подобаващи в сферата в която развиваме дейността си”, каза в заключение Тасева.

Отчетът за дейността и Годишния финансов отчет (ГФО) на читалище „Виделина-1865” за 2019 година е приет на заседание на Читалищното настоятелство, проведено на 13.03.2020г. След отмяна на наложените ограничителни мерки, във връзка с COVID-19, и съгласно параграф 15 от преходните и заключителни разпоредби от ЗНЧ и нормализиране обстановката в България, Отчетът за дейността и ГФО за 2019г. бяха приети от Общото събрание на 29.06.2020г.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn