Бончевци популяризираха местните традиции на младежки обмен в Румъния

Гимназистите в СУ “Нешо Бончев“ ежедневно преследват нови възможности за участие в европейски проекти, които безспорно развиват у младите хора трансверсални умения за справяне с предизвикателствата на 21-ви век и разнасят славата на града ни из Европа, подкрепяни от техния учител по английски език Силвия Бобекова.

От 22 до 30 септември т.г. ученичките Александра Мазнекова, Петя Врагова (10 клас) и Миглена Спасова (11 кл.) взеха активно участие в младежкия обмен „Опознай традициите“, програма Еразъм+/ Младежта в действие в Румъния – Оглинци, Неамт (организацията е в град Яши). Проектът обединява четири организации отМакедония, Румъния, България и Испания с цел споделяне и научаване на повече за традициите и културата на участващите страни. Тридесетте участници (македонците не са успели да се включат) бяха стимулирани да съхраняват и популяризират местните традиции.

Проектът  подтиква младите участници в обмена да станат по-мотивирани и осъзнати, че имат гражданска отговорност да съхраняват и популяризират местните традиции за включване на младите хора в неравностойно положение и градските райони, да развиват непрекъснат диалог между поколенията, между нациите за утвърждаване на общностите в европейското пространство и тяхното туристическо, икономическо и културно развитие.

Младите участници са били стимулирани да обменят знания чрез участие в разнообразие от дейности и културни програми, показали са участието им като активни граждани в поддържането и подобряването на местните традиции в техните общности. Тинейджърките са развили също така умения за изследване, представяне и популяризиране на местните традиции. На българската вечер те умело са замесили българска баница със сирене, облечени в носии са представили български хора, традиции и обичаи, завързали са на партньорите плетени гривнички с цветовете на българския трибагреник, раздали са розови мускалчета, розови локумчета, халви и др.

Техният учител споделя, че чрез този проект нашите момичета са осъзнали, че традицията е инструмент за намиране на етническа идентичност, контакт с ценностите на предците им. С участието си в проекта, младите хора са открили традициите, осъзнали са важността на познаването на собствената си култура и зачитането на културната ценност на други като тях,  те стимулираха своята креативност, спонтанност, свободно изразяване и самочувствие. Чрез опознаването на традициите младите дами не само разкриха своята идентичност, но и своята личност, повишиха самочувствието си, подобриха своите езикови и комуникативни умения, научиха се да приемат другите.

Вярваме, че младите момичета ще споделят наученото с все повече съученици и хора от панагюрската общност, с цел да пренесат позитивното влияние от други култури, да променят своите ценности и да опитат да станат по-толерантни един към друг!

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn