Браншова награда за иновации и наградата „Грижа за природата“ получи „Асарел-Медет“ АД

Международният изследователски проект X-Mine за развитие на нови сензорни технологии за геоложко проучване и дигитално моделиране на находищата донесе на „Асарел-Медет“ браншовата награда за иновации на Българската минно-геоложка камара. В проекта, който се ръководи от финландска изследователска организация, участват още учени, производители на оборудване и други мини в Европа, а единствената българска компания за тестване на новите технологии има панагюрски адрес.
По случай Деня на миньора на 18 август „Асарел-Медет“ получи за седми път наградата „Грижа за природата“ заради автоматизираното управление на пречиствателните станции, а тази година стана носител на отличието „Безопасност на труда“. Данните показват, че само за изпълнението на противоепидемичните мерки дружеството е вложило 620 хил. лв., така че да се осигури безопасността на работещите. Откроено беше също и участието ни в дарителския фонд за борба с пандемията, заедно с това на другите големи фирми от рудодобива в страната.
Заедно с професионалния празник през тази година Минната камара чества 30-годишен юбилей. По време та тържеството беше аплодиран приносът на проф. д-р Лъчезар Цоцорков за 25-годишното председателство на обединението и задаването на нови стандарти в отрасъла. Отличени бяха всички компании-учредителки, които през 1991 г. са влезли в браншовата организация, която остава в историята с подписването на първия колективен трудов договор в страната след тежки преговори със синдикатите заради масови миньорски стачки.
Димитър Цоцорков връчи традиционната стипендия „Лъчезар Цоцорков“ на изявен студент от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. Тази година академичната общност определи за неин носител Карина Гелова, която учи специалността „Управление на ресурси и производствени системи“. Карина получи наградата на Фондация „Асарел“ и сподели, че е много развълнувана от възможността за стаж в панагюрската компания.
На празничната среща в София присъстваха още изпълнителният директор инж. Делчо Николов, производственият директор инж. Иван Чолаков, началникът на рудника инж. Иван Андреев и главният юрисконсулт Лушка Паланкалиева. Ваня Денева, прокурист на „Асарел Инвестмънт“, получи персонално юбилейно отличие, а с награда за безопасност на труда беше поощрен екипът на „Асарел-Ремонт“.
Oborishte.bg
Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn