Броени дни за смяна на личния лекар

Всеки, който желае да извърши промяна в избора си на общопрактикуващ лекар, може да го направи до 31 декември. В останалото време, смяна на личния лекар може да се прави само при промяна на местоживеенето от едно населено място в друго или ако бъде прекратен договорът на джипито с НЗОК.

Желаещите да се запишат при нов общопрактикуващ лекар трябва да попълнят регистрационна форма за постоянен избор, която е достъпна за разпечатване и от сайта на Националната здравноосигурителна каса /www.nhif.bg/. В бланката се попълват данните на здравноосигуреното лице, както и тези на досегашния лекар. Ако постоянният избор на личен лекар е за деца до 18 години или за лица, които са под запрещение, изборът на постоянен лекар се осъществява съответно от техните родители, настойници или попечители. В тези случаи се вписват и техните лични данни. Не е необходимо хората да уведомяват досегашния си лекар за смяната – това става служебно.
На новоизбрания лекар се представя и здравноосигурителната книжка или ако лицето все още няма такава, при смяната се представя третия екземпляр от първоначалната регистрационна форма за избор на лекар.
Хората, които пребивават в друго населено място временно, но за повече от един месец, например прекарват зимата при роднини, могат да не сменят лекаря си, а да направят временен избор за период от един до пет месеца. За целта се попълва специална регистрационна форма за временен избор, в която лицето вписва от коя до коя дата иска да бъде валиден този избор. При извършване на временен избор здравноосигурените лица се ползват с всичките си права по реда на Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор. След изтичане на посочения срок, осигуреният се възстановява автоматично в пациентската листа на лекаря, при който е записан за постоянно.
Ако възникне необходимост от медицинска помощ при краткосрочно пребиваване в населено място, където не е изборът на личен лекар, хората могат да я получат, като НЗОК заплати за нея, при условие, че се обърнат към общопрактикуващ лекар, който работи по договор със Здравната каса и представят здравноосигурителната си книжка.

Припомняме, че 265 лица от община Панагюрище смениха личния си лекар през юни тази година.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn