Бунай АД търси Бояджия промишлени изделия

Образование – средно
Трудов опит – 3 години на подобна длъжност
Специални умения – да познава:
– видовете бояджийски материали и изискванията към качеството на материалите;
– начините на приготовление на водни бояджийски състави и шпакловки;
– принципите на действие на механичните инструменти за боядисване и работата с тях;
– всички цветове на спектъра и начините на смесването им;
– химическите свойства на боите, маджуните, лепилата, разредителите и начина на приготовление.
Работата е на смени и на норма.
Поведенчески характеристики – комуникативност, бърза и точна преценка и реакция, работа в екип.
Личностни изисквания:
Задължителни – сръчност, наблюдателност
Препоръчителни – инициативност.

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn