Бунай АД, търси да назначи Специалист „Доставки“

Бунай АД, търси да назначи Специалист „Доставки“

Задължения и отговорности на длъжността:
• Поддържа постоянни контакти с доставчици.
• Изготвя запитвания за цени и срокове на доставки към доставчиците.
• Изготвя поръчки към доставчиците.
• Следи и контролира наличността на доставките, за които отговаря.
• Следи и контролира сроковете на доставка, договорените цени и качеството на доставените материали.
• Заскладява постъпили стоки по фактури от доставчици.
• Проучва и събира информация за нови доставчици или по – добри цени на материалите, като участва в подбора на същите.
• Отговаря за точното изготвяне на отчети за закупените материали.
• Отговаря за търговската кореспонденция с доставчици от България и чужбина .
• Отговаря за навременното разплащане с доставчици на материали, като осигурява необходимите документи за това и ги предава на гл.счетоводител.
• Осигурява транспорта и логистиката на стоката от внос и осигурява необходимите документи за митническото обслужване на стоката.
• Носи материална отговорност.

Изисквания:

• Висше или средно образование
• Професионален опит: минимум 1 година стаж на същата или подобна длъжност;
• Добра компютърна грамотност (Word, Excel, Internet);
• Писмено и говоримо владеене на английски език е задължително;
• Знания и умения за водене на преговори;
• Знания и умения при представяне и подготвяне на търговски оферти, договори и предложения към доставчици;
• Личностни качества: комуникативност, умения за работа в екип, умения за вземане на решения в рамките на компетентността за заеманата длъжност, умения за водене на преговори, лоялност към работодателя и останалите служители във фирмата, способност за поемане на отговорност, умение за работа в стресова и динамична обстановка .

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn