България има напредък, но продължава неравенството между половете

България отбелязва напредък в прилагането на политиката за равенство между половете, като страната ни се придвижва с четири позиции напред при отчитането на индекса за равенството между половете в държавите-членки на ЕС. Това сочи изследването на Европейския институт за равенство между половете (ЕІGE) за 2015 г.  От 2005 г. досега, ЕС е изпълнил едва наполовина целта си за равенство между половете.
Индексът за равенството обхваща областите работа, пари, знание, време, правомощия и здраве, както и две съпътстващи – насилие срещу жените и взаимно застъпващи се неравенства. За настоящата година, най-голям напредък се отбелязва в областта на правомощията. Въпреки това непропорционално големият дял на мъжете на длъжности за вземане на решения остава преобладаващ във всички държави-членки на ЕС, както в политиката, така и в икономиката. От 6-те индекса, стойността в областта на времето е най-ниска (37,6 от 100). Това показва, че неравното разделение на неплатения труд между жените и мъжете е най-голямата пречка пред равенството между половете. Отношението на обществото към насилието и доверието в институциите са важни в борбата с насилието срещу жените, се посочва в изследването, като е откроена нуждата от съгласувани усилия на държавите членки в тази област.
Европейският институт за равенство между половете (ЕІGE) е автономен орган на Европейския съюз. Той подкрепя насърчаването на равенството между половете и борбата срещу дискриминацията, основана на пола, както и повишава осведомеността на ЕС и държавите-членки относно равенството между половете.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn