България подкрепя въвеждането на общи европейски дипломи за висше образование

България подкрепя политиките на Европейския съюз за по-тясно сътрудничество между висшите училища, увеличаване броя на институциите в алиансите към „Европейските университети“, приемането на правен статут на алиансите, издаването на обща европейска диплома и по-широко използване на европейската студентска карта.

Тази позиция одобри правителството преди редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС, което ще се проведе на 4 и 5 април 2022 г. в Люксембург.

В областта на училищното образование страната ни е за укрепване на мобилността на учители и обучители при тяхното първоначално и продължаващо обучение. Според България транснационалната мобилност в европейското образователно пространство е фактор за развитието на широк спектър от компетентности сред педагозите.

Нашата страна ще одобри също по-голямата мобилност на младите доброволци в ЕС и по-активното им включване в опазването на околната среда. България е за засилване на междукултурния обмен чрез мобилност на хората на изкуството и работещите в сферата на културата. Това ще е полезно за насърчаване на езиковото многообразие в Съюза, като се отчитат спецификите и на по-малко разпространените езици, сред които попада и българският. Страната ни приема и заключенията за ролята на спорта и физическата активност за постигане на глобалните цели на ООН за устойчиво развитие.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn