България ще се присъедини към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие

България ще подпише Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, реши правителството, съобщават от пресслужбата на Министерски съвет.

Към момента документът е одобрен от 38 държави, 24 от които са членки на ЕС. На европейско ниво се води дискусия и за присъединяване на ЕС към Конвенцията.

Т. нар. Истанбулска конвенция е първият инструмент в Европа, с който се създава цялостна правна рамка конкретно за защита на жените и момичетата от всички форми на насилие и за предотвратяване, преследване и премахване на насилието над тях, включително домашното насилие. Тя обхваща широк спектър от мерки – от събиране на информация и повишаване на осведомеността на обществото по този проблем, през предоставяне на защита и на услуги за подпомагане на жертвите, до всеобхватно криминализиране на различните форми на насилие срещу жени.

С присъединяването си към Конвенцията България се задължава да вземе мерки за предотвратяване и справяне със всички форми на насилие, породено от неравенството между половете, за защита на пострадалите и за ефективно съдебно преследване на извършителите, както и за събиране на информация и повишаване на осведомеността на обществото по проблема с домашното насилие. В тази връзка присъединяването към Истанбулската конвенция е включено сред приоритетите на настоящото българско председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа (ноември 2015 г. – май 2016 г.).

Не съществуват законови пречки от международен или вътрешно-правен характер, които да възпрепятстват присъединяването на България към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. То не изисква изменения в Конституцията на Република България, но ще наложи промени в законодателството на страната. Конкретните изменения и допълнения се анализират.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn