Българската минно-геоложка камара удостои „Асарел-Медет“ АД с няколко награди – за грижа за природата, социално-отговорна кампания, принос към минерално-суровинната индустрия и активно подпомагане борбата с COVID-19

Българската минно-геоложка камара (БМГК) раздаде своите годишни награди на доказалите се компании в бранша, съобщиха от професионалната организация.  „Асарел-Медет“ АД получи няколко награди. Най-голямото и структуроопределящо предприятие в община Панагюрище беше удостоено с награда „Грижа за природата“ – за липса на нарушения и санкции във връзка със спазване на екологичните норми през 2019 г., удостоверено с документ, от РИОСВ. Награда за социално-отговорна кампания на дружество от минерално-суровинния бранш „Асарел-Медет“ АД получи за проект Подкрепа на местни предприемачески проекти“. Компанията с 55-годишна история получи и награда за принос към българската минерално-суровинна индустрия – грамота за годишнини на активни членове на БМГК.  „Асарел-Медет“ беше удостоено и с награда  за активно участие в Национална дарителска кампания за подпомагане справяне с епидемията от COVID-19. 
На „Асарел-Ремонт“ ООД беше присъдена наградата „Безопасност и здраве“ – за постигнат нулев трудов травматизъм през 2019 г., удостоверено с документ от Националния осигурителен институт.
В категорията „Най-добър студент на МГУ „Иван Рилски“ Фондация „Асарел“ връчи награда на Даниел Янчев (специалност „Разработване на полезни изкопаеми“, ІІ-ти курс, успех мн. добър 5,10) .

На днешния ден, 18 август, минната общност в България отбеляза своя професионален празник – Деня на миньора.  Ръководствата на Българска минно-геоложка камара, Научно-техническия съюз по минно дело и геология и миньорските федерации – ФНСМ и СМФ „Подкрепа“ участваха в тържествен молебен за здраве на миньорите в Катедрален храм „Св. Неделя“. На него присъстваха също заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков, директорът на дирекция „Природни ресурси и концесии“ в Министерство на енергетиката Станислав Станков, президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов и вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков.

Отличията на БМГК бяха разпределени в няколко категории. Ето всички компании грабнаха професионалните награди за 2019 г.:

 1. Награда за постигнати най-високи годишни резултати в минерално-суровинната индустрия
 • „Горубсо – Мадан“ АД с изпълнителен директор инж. Сергей Атанасов за постигнат ръст на производството през 2019 г. спрямо 2018 г. 2,27%.
 1. Награда за иновации
 • „Елаците – Мед“ АД с изпълнителен директор инж. Драгомир Драганов за проект Разработване на оптимално календарно развитие чрез специализиран минен софтуер за стратегическо минно планиране на „HxGN“, „MinePlanTM 3D“, използван в условията на Рудник „Елаците“
 1. Награда „Безопасност и здраве“ – за постигнат нулев трудов травматизъм през 2019 г., удостоверено с документ от Националния осигурителен институт
 • „Асарел-Ремонт“ ООД с управител г-н Иван Игнатов
 1. Награда „Грижа за природата“ – за липса на нарушения и санкции във връзка със спазване на екологичните норми през 2019 г., удостоверено с документ, от РИОСВ
 • Асарел – Медет АД с изпълнителен директор инж. Делчо Николов.
 1. Награда за социално-отговорна кампания на дружество от минерално-суровинния бранш
 • „Асарел-Медет“ АД с изпълнителен директор инж. Делчо Николов за проект Подкрепа на местни предприемачески проекти“
 • „Геотехмин“ ООД с управител проф. дтн инж. Цоло Вутов за проект „Благотворителна кампания „Българските добродетели“
 1. Награда за активно участие в Национална дарителска кампания за подпомагане справяне с епидемията от COVID-19
 • „Асарел-Медет“ АД с изпълнителен директор инж. Делчо Николов;
 • „Геотехмин“ ООД с управител проф. дтн инж. Цоло Вутов;
 • „Дънди Прешъс Металс“ ЕАД с изпълнителен директор д-р инж. Илия Гърков;
 • „Минстрой Холдинг“ АД с председател на Съвета на директорите проф. дтн инж. Николай Вълканов.
 1. Награди за принос към българската минерално-суровинна индустрия – грамота за годишнини на активни членове на БМГК
 • 70 години „Горубсо-Мадан“ АД
 • 55 години „Асарел-Медет“ АД
 1. Персонални награди за принос към минерално-суровинната индустрия (юбилеи на ръководители на дългогодишни и активни членове на БМГК и на членове на постоянни комисии на БМГК за дългогодишно и активно участие в организационния живот на Камарата)
 • Андрей Делчев („Андрей Делчев и партньори“) – 60 г.
 • Кети Кирова (Елаците-Мед“ АД) – 60 г.
 • Станчо Станчев (главен редактор на в. „Рудничар“) – посмъртно
 1. Награда за най-добър студент на МГУ „Св. Иван Рилски“
 • Мая Минкова (специалност „Биотехнология“, ІІІ-ти курс, успех мн. добър 5,33) – награда на БМГК;
 • Иван Чаушев (специалност „Хидрогеология и инженерна геология“, ІV-ти курс, успех мн. добър 5,20) – награда на „Минстрой Холдинг“ АД;
 • Даниел Янчев (специалност „Разработване на полезни изкопаеми“, ІІ-ти курс, успех мн. добър 5,10) – награда на Фондация „Асарел“.
 1. Награда за обективно и последователно отразяване на бранша
 • Йовка Николова – в. „Старозагорски новини“

По случай празника, председателят на БМГК проф. дтн инж. Николай Вълканов отправи поздрав към работещите в отрасъла:

В деня на нашия професионален празник – Деня на миньора поздравявам всички работещи в минерално-суровинната индустрия. През 2020 година ще отбележим празника с удовлетворение и гордост от постигнатото. Преминахме през труден период, но издържахме на изпитанията и за пореден път доказахме нашата твърдост и издръжливост.“
Той благодари на компаниите от бранша за активна работа през изминалата година, която допринесе за успехите на индустрията и за утвърждаване на нейната водеща роля в националната ни икономика.
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова също поздрави миньорите с думите:
Честитя професионалния празник на всички български миньори! Пожелавам ви здраве, много сили и оптимизъм в активната ви дейност за развитието на миннодобивния сектор в страната в полза на цялото общество!“
Във връзка с празника, председателят на БМГК публикува своя обзорен доклад за състоянието на бранша през 2019 година, както и по-важните събития и инициативи в сектора.
Страната ни заема водещо място по добив на мед, злато и лигнитни въглища в Европа. Основните суровини, които се добиват в България са лигнитни въглища, оловно-цинкови, медни и полиметални руди, гипс, варовик, бентонит, каолин, кварцови пясъци, огнеупорни глини и мрамор.Въпреки спада на цените на металите през 2019 г. браншът отчете ръст в добива за изминалата година като той достигна е близо 110 млн. Стойността на произведената продукция също нарасна до 2,86 млрд. лева. Браншът отчита близо 2,5 пъти по-висока производителност в сравнение със средната за индустрията в страната. Пряко заетите в отрасъла са 21 000 човека, а чрез свързаните производства и услуги броят им достига 120 000. Заплащането в сектора си остава сред най-високите в страната, на четвърто място сред останалите икономически сектори, и през 2019 г. като средната годишна работна заплата достига 1800 лв.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn