„Бюро по труда“-Панагюрище приема заявления по проект „Родители в заетост“

Проект „Родители в заетост” е насочен към осигуряване на по-добро съвместяване на професионалния с личния живот на родителите. Целта е връщане на родителя/ите, които полагат грижа за детето/децата в заетост (когато са заети лица) или осигуряване на такава чрез трудово посредничество (за безработни и неактивни родители). Чрез предвидените дейности по проекта, родители на деца на възраст от 0 до 5 години., ще имат възможност да продължат не само своето кариерно развитие, но и същевременно да осигурят сигурна и качествена грижа за децата си. Тези действия ще допринесат за по-доброто съчетаване на професионалните и семейните задължения на родителите и на практика ще направят пазара на труда по-достъпен за тях.

Родители, чиито деца са записани в детска ясла/градина не са допустими за включване в дейностите по проекта.

Срокът, за който родителите могат да получат грижа за децата си е с максимална продължителност 18 месеца или до навършване на 5-годишна възраст на детето.

Целева група: РодителиТърсещи работа безработни младежи до 29 г. вкл.; Търсещи работа, безработни и неактивни лица  над 30 г.; Лица в неравностойно положение на пазара на труда.
Грижа за децата от 0 до 5 г. на заети (включително самонаети/самоосигуряващи се заети лица) и безработни родители, приоритетно ще бъде предоставяна на самотни родители, многодетни семейства, членове на семейства на социално подпомагане и други уязвими групи.
Дейности:
-Набиране на заявления от родители на дете/деца от 0 до 5-годишна възраст;
-Осигуряване на трудово посредничество на безработни родители с дете/деца;
-Подбор на безработни/неактивни лица за определяне на възможностите им за включване в заетост, свързана с полагане на грижи за деца от 0 до 5-годишна възраст;
-Осигуряване на грижа за децата от 0 до 5 г. на заети и безработни родители;
-Методическа подкрепа във връзка с отглеждането на детето/децата;
-Информация и комуникация.
Бюджет на проекта: 20 000 000 лв.

– Средства от ЕСФ – 17 000 000 лв. (85%)

– Национално съфинансиране – 3 000 000 лв. (15%)

Продължителност: до 2020 г.

Заявленията ще се подават лично от поне един от родителите в Дирекциите „Бюра по труда” в страната в работни дни, между 8.30 и 17.00 часа до 31.10.2017г
Дирекция „Бюро по труда” –Панагюрище приема заявления на родители в стая № 5.
За повече информация и консултация тел. 0357 64045
Образец на заявлението може да бъде намерен на електронната страница на Агенцията по заетостта.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn