„Бюро по труда“- Панагюрище разполага със средства по насърчителни мерки

Дирекция “Бюро по труда” – Панагюрище уведомява работодателите от общините Панагюрище и Стрелча, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. октомври 2016г., както следва:

– безработни младежи до 29 г. възраст   (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – 18 508.00 лв.

безработни лица до 29-год. на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) – 1 915.18 лв.

– за стажуване на безработни лица до 29-годишна възраст – (чл. 41 от ЗНЗ) – 5 715.37 лв.

– за стажуване на безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази професия – (чл. 46 от ЗНЗ) – 2 281.56 лв.

– безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – 2 256.40 лв.

– безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ) – 2 469.50 лв.

– безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – 4 862.30 лв.

– безработни над 50-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – 2 438.15 лв.

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

– работодатели от частния сектор и читалища (Компонент 1) – 572.14 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 24 октомври 2016г. (в периода от 25 октомври до 2 ноември 2016 г., включително).

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Панагюрище, както и на тел. 0357/6 40 45, 6 35 12.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn