ВАЖНО! Собствениците на птици трябва да подадат декларации в Общинска администрация-Панагюрище

Във връзка констатирани  огнища на заболяването високопатогенна Инфлуенца(грип) по птиците на територията на територията на община Пазарджик, собствениците на птици ( кокошки, патици, гъски, пуйки, гълъби и др.) се уведомяват да подадат декларация за притежавания и отглеждани брой птици на гише „Информация“ в сградата на Общинска администрация-Панагюрище, а за кметствата от общината в сградата на съответното кметство. При възникване на огнище и необходимост от унищожаване на птици на територията на общината собствениците на птици не подали декларация, няма да получат обезщетение съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност.

Във връзка със създалата се ситуация собственици на животновъдни обекти/ЖО/(лични стопанства и ферми) за отглеждане на птици, са длъжни:

 1. Да уведомяват незабавно, обслужващия ЖО ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.
 2. Да не допускат излизането на птиците извън границите на фермите/дворовете.
 3. Да не допускат контакт между диви мигриращи или синантропни птици и домашни птици.
 4. 4.Да създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски(водоплаващи птици) с други видове домашни птици.
 5. Да засилят охраната на ЖО и осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащи в и от обекта ПТС и хора.Да дезифекцират дрехите и обувките при обслужване на обекта и  ги сменят при напускането му
 6. Да  поят птиците само с питейна / чешмяна / вода.
 7. Да съхраняват в закрити помещения фуража,с който изхранват птиците.
 8. Да не се изхранват домашни животни с отпадъчни продукти от птици.
 9. Собствениците на домашни птици/лично стопанство/да декларират оглежданите птици по вид и брой в съответното кметство.
 10. Собствениците на ферми,да закупят предпазни средства – еднократни ръкавици и противогрипни маски за обслужващите фермата.
 11. Всички трупове на умрели домашни птици, след аутопсия от обслужващия ветеринарен лекар да бъдат предавани на екарисажа в гр. Варна.
 12. Да не съхраняват фуражи и фуражни компоненти /зърно/ на открито.
 13. Да спазват ветеринарномедицинските изисквания при търговия с живи птици и яйца.

Телефони за контакти :
Д-р Иванка Бекярова (инспектор ОДБХ Пазарджик) – 0879229020
Петър Петров (гл.експерт „ЗВГ“ към Община Панагюрище) – 0885885432
Рени Дуракова (мл.експерт „ОЗГ“ към Община Панагюрище) – 0884482616

Oborishte.bg

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn