„Ваканция – вълнуваща, нетрадиционна и весела“

И тази година през летния сезон стартира изпълнението на Общинската програма за лятна работа за деца и ученици„Ваканция – вълнуваща, нетрадиционна и весела”. Планът  обхваща месеците юни, юли и август. Спорт, туризъм, танци, риболов, информатика, фотография, веселие на плажа, кино, читателски маратон, разнообразни ателиета, готварство, мода, стил и красота и още много забавления очакват децата и учениците през летните месеци.

Организатори на мероприятията в програмата са Община Панагюрище и Обединен детски комплекс.Съорганизатори – Исторически музей – Панагюрище; Общинска библиотека „Стоян Дринов”; Клуб по теакуон-до „ОДИН“; Народно читалище „Искра-1872“, село Попинци; Народно читалище „Пробуда-1872“, село Баня;  Народно читалище „Никола Й. Вапцаров-1927“, село Бъта; Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1912“, село Оборище; Народно читалище „Ванчо Пашов-1884“, село Поибрене; Народно читалище „Васил Левски-1925“, село Елшица и Център за обществена подкрепа „Зора”.

Целите на Общинската програма за лятна работа за деца и ученици „Ваканция – вълнуваща, нетрадиционна и весела са:

  • Оползотворяване на свободното време на децата и учениците в община Панагюрище чрез стимулиране и развитие на техния творчески и физически потенциал.
  • Предпазване от рискови ситуации на улицата, от вредни навици.
  • Обогатяване на личността на детето чрез развиване на знания и умения от различни области на познанието в игрова форма.
  • Включване на широк кръг от институции и организации за реализиране на програмата.
  • Предоставяне на възможности за личен избор и включване в занимания по интереси.

Основните приоритети са: осмисляне на свободното време на децата и учениците в община Панагюрище чрез реализиране на извънкласни форми на работа и ангажирането им в реализацията на проекти в различни области на науката, изкуствата, спорта, туризма; създаване на възможност за разгръщане на техния творчески потенциал чрез разнообразни по форма и съдържание дейности; изграждане на работеща общност от организации, застъпващи се за детското благосъстояние;  насърчаване на заетостта по интереси във времето, свободно за учебни занимания през лятната ваканция; възпитаване у децата и учениците на сръчност, трудолюбие и емпатия.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn